NATURAL by Evista Design

Některé produkty v této kolekci upravuji tzv. drásáním neboli strukturováním dřeva. U této technologie vybrousím měkčí části kresby a takto upravený povrch dřeva vypadá staře a letitě. Některé prvky této kolekce budou sloužit i jako prezentační a v případě zájmu vyrobím kolekci i s vaším logem.