PROJEKT ŽIVOT STROMU

Projekt ŽIVOT STROMU je určen pro školky a  1. stupně základních škol. Skládá se z povídání si o chování a životě stromů v lese a z pracovní části, kde si děti samy vyrábí drobné výrobky ze dřeva. Součástí je i vyřezaná socha či lavice, kterou si děti samy mohou dodělat, nebo sledují samotné dodělání ve škole. Tato socha zůstává škole jako památka. Podrobné informace zasílám v případě zájmu, konkrétní školce nebo škole. VŽDY JDE CELÝ PROJEKT UPRAVIT PODLE MOŽNOSTÍ JEDNOTLIVÝCH ŠKOLEK ČI ŠKOL. Projekt je možné financovat z fondů EU a trvá přibližně 4-5 vyučovacích hodin.