THE FLAMES

Tato robustní plastika byla vyrobena z jasanových kmenů. Nejvyšší kmen měří 200cm. 

Plameny vyjadřují energii, pohyb, teplo a souhru. 

Jasanové kmeny byly kácené na Jívce u Trutnova v roce 2019. 

75 000,00 Kč